Blog

Naše telo potrebuje cholesterol, ale príliš veľkým množstvom sa zvyšuje riziko kardiovaskulárnych
ochorení. Poľský výskumný tím preukázal, že pravidelná sauna pomáha znižovať hladinu cholesterolu.

Zdravá strava a cvičenie sú účinnými prostriedkami, ako udržať hladinu cholesterolu pod kontrolou.
Ale niekedy faktory ako je vek, zranenia a iné problémy bránia cvičeniu. Tím výskumníkov na Inštitúte
biomedicíny na Univerzite v Krakove ukázal, že pravidelná sauna tiež ovplyvňuje hladinu 
cholesterolu pozitívnym spôsobom. Tieto pozitívne účinky sú dokonca porovnateľné s pravidelným,
​​ľahkým cvičením.

Sauna stimuluje nervový systém a poskytuje niektoré rovnaké fyziologické účinky ako fyzické
cvičenie” napísali Dorota Gryko a spolupracovníci v časopise Medzinárodný žurnál pracovného
lekárstva a ochrany životného prostredia.

Študovaná bola skupina 16 fyzicky aktívnych mužov vo veku 20 až 23 rokov, to všetko s podobným
zloženia tela a podielom tukového tkaniva v tele. Účastníci boli požiadaní, aby počas štúdie nezmenili
svoje stravovacie návyky, aby neužívali doplnky stravy a nepili alkohol. Podstúpili celkovo desať
saunovacích sedení na dennej báze, z ktorých každé sa skladalo z dvoch 15-minútové sáun s 2-
minútovou prestávkou medzi nimi.

“Výsledky ukázali, že pravidelná sauna vedie k štatisticky významnému zníženiu hladiny
cholesterolu” tvrdia výskumníci vo svojej správe. Výskumný tím poznamenal, že keď účastníci prestali
užívať pravidelne sauny, ich hladina cholesterolu sa postupne vrátili na východiskovú úroveň.

Čo je cholesterol?

Cholesterol je lipid, tuková látka. Cholesterol je nevyhnutný pre stavbu telesných buniek, ale v príliš
veľkých dávkach, môže mať za následok poškodenie zdravia. Môže tvoriť lipidové hrudky v stenách
krvných ciev, a prispievať k najčastejším kardiovaskulárnym ochoreniam, ako je srdcový infarkt,
angína a mŕtvica.