História saunovania

HISTÓRIA SAUNOVANIA

Prvá zmienka o “kúpaní sa v pote” pochádza z neskorej doby bronzovej (1500-900 p.n.l.). Sauna, akú poznáme dnes, sa vyvinula z vtedy bežného kúrenia v domácnosti; zahriate kamene boli zrejme umiestnené v jame v strede obydlia, ktoré bolo vyrobené z prútia, slamy, dreva a blata.

Fisa sauny, výroba sáun, Saunabau, história saunovania, wellness, saunové pece, fínska sauna, švédska sauna, infra sauna, vírivé vane, saunové drevo

Neskôr boli stavané samostatné stavby, ako napríklad dymové sauny, nazývané “potné miesta”. Umožnila to novoobjavená stavebná technika zrubu, kde bola stavba postavená z nahrubo opracovaných klád, každá so sedlom a zásekom. Táto technológia sa rozšírila z Fínska ďalej na juh a východ. Otvorená a nevetraná pec, lepšie pomenovanie by však bolo ohnisko, bola naplnená lávovými kameňmi a dymila priamo do interiéru sauny. Takáto pec sa volala – po fínsky “rauniokiuas” alebo “ruinová pec” (400-700p.n.l.). Tento druh pece sa s menšími úpravami používa v dymových saunách prakticky až dodnes.

Archeologické vykopávky nasvedčujú tomu, že spomenutá pec a ďalšie dôkazy, poukazujúce na vznik sauny, boli nájdené od Anglicka až po hranice s Áziou.

 

Počiatkom 18. storočia sa začali bežne používať saunové pece na drevo, podobné dnešným s odvodom spalín primitívnym komínom. Používali sa trojstupňové pece s ohniskom v spodnej časti, parnej časti naplnenej kameňmi v strede a dymovej časti s jednoduchým komínom hore. Na konci 19. storočia sa už začal používať samostatný tehlový komín s pristavanou pecou. Začiatkom 20. storočia sa objavili prvé plechové saunové pece kombinované s nádržou na vodu. Prvé elektrické pece sa začali predávať vo Fínsku roku 1940.

Fisa sauny, výroba sáun, Saunabau, história saunovania, wellness, saunové pece, fínska sauna, švédska sauna, infra sauna, vírivé vane, saunové drevo

Postupom času sa sauna vyvíjala spoločne s jej užívateľmi a čoraz viac sa prispôsobovala ich potrebám. Spoločne s pokrokom v stavebníctve sa zrubové sauny dostali do úzadia a boli nahradené miestnosťami v obydliach používanými výhradne na saunovanie. Vyvinula sa technológia pero – drážka používaná až do dnes, aj keď koncepcia zrubovej sauny zostala s drobnými vylepšeniami v určitých oblastiach zachovaná.

 

Používanie sauny sa rozšírilo od Baltického mora až po za Ural. Po celej Európe na všetkých miestach, kde žili prvé Fínske kmene a Kelti.

Fínske slová používané v spojitosti so saunou a saunovaním pochádzajú preukázateľne z časov keď používaným jazykom bola “Prvo-Fínština” (1500-700 p.n.l.).

 

Fisa sauny, výroba sáun, Saunabau, história saunovania, wellness, saunové pece, fínska sauna, švédska sauna, infra sauna, vírivé vane, saunové drevoSaunovanie bolo od počiatku významnou udalosťou – dalo by sa povedať, že nieslo prvky rituálu. Saunovanie muselo vždy prebiehať v súlade s presnými pravidlami, ktoré zahŕňali všetko, od spôsobu kúrenia v peci až po ochladenie po skončení saunovania. Podľa keltských legiend v saune žijú dobrý škriatkovia, starajúci sa starajú o zdravie ľudí, ktorý ju navštevujú. Táto pozoruhodná symbolika dokazuje, že jej liečivé a relaxačné účinky poznali ľudia už od nepamäti.