Vyhotovenie

VYHOTOVENIE


Vstavaný mechanizmus pre typ AquaGuard krytu je možné inštalovať do už postavaných bazénov. Pre automatickú verziu je nevyhnutné zabezpečiť priechod medzi mechanizmom a čerpadlovou jednotkou pre hydraulické ohyby.
Výklenok musí byť vyrobený z betónu a musí zabezpečiť odtok dažďovej vody.