Blog

Nový výskum ukazuje, že pravidelná sauna má silný pozitívny vplyv na zdravie. Pravidelná sauna môže podľa fínskej štúdie znížiť
riziko srdcových infarktov až o 63%.

Naše sauny nájdete aj na našom ESHOPE.

sauna fisa Štúdia bola vedená Dr. Jari Laukannenom, špecialistom na srdce z Kuopios univerzity
vo Fínsku. Prišli k záveru, že vzájomný vzťah medzi saunovaním a dlhovekosťou bol veľmi silný a pretrvával aj v prípade, kedy sa vzali do úvahy aj ďalšie premenné. Jeho tím
výskumníkov sledoval skupinu 2000 mužov vo veku 42 až 60, po dobu 20 rokov.Výsledok bol veľmi jasný: účastníci, ktorí pravidelne trávili čas v saune by mali žiť dlhšie. Presný mechanizmus, ktorý by tento fenomén vysvetlil je ešte treba hľadať a Dr Jari Laukannen zdôrazňuje, že bude potrebné vykonať oveľa viac výskumov na úplné
pochopenie súvislostí.

Mohli sme vidieť, že čím častejšie človek tráviť čas v saune, tým bol efekt silnejší, , a tiež to, že čím dlhšiu dobu človek v saune strávi, tým bude tento efekt silnejší.
Tým, ktorí trávili v saune dobu dlhšiu ako 19 minút sa riziko úmrtia na choroby súvisiace so srdcom znížilo o 52% v porovnaní s tými, ktorí  trávili v saune menej ako 11 minút.

Výskumníci teraz dúfajú, že štúdia prinesie ďalšie poznatky a možný výskum v poli vzťahu medzi teplotou a zdravím. Dr Rita Redberg, špecialistka na srdce z University of California a redaktorka v časopise, ktorý publikoval spomínanú fínsku štúdiu, JAMA Internal Medicine, je ohromená jej výsledkami.

– Vždy som si užívala saunu, ale nemala som tušenie, že zdravotné prínosy sú tak veľké, hovorí pre Reuters.

 

Zdá sa, že investícia do sauny nie je len investíciou do kvality vášho života, ale aj investíciou, ktorá by skutočne mohla váš život predĺžiť. Či už žijete v malom mestskom byte alebo vo veľkom dome na vidieku, Tylö má saunu, ktorá bude vyhovovať vašim špecifickým potrebám.

 

Zdroj: http://info.tylo.com/en/relaxologyblog/sauna-for-a-longer-life