Blog

Fínsko je domovom sauny a prakticky domovom Vianoc, takže nie je divu, že tento
“potný kúpeľ ” je dôležitou súčasťou ich Vianočných osláv.

 Dve tradície, ktoré siahajú stovky rokov do minulosti

Sauna bola dôležitou súčasťou života vo Fínsku už pred viac ako tisíc rokmi. Najstaršie sauny boli jednoduché diery
v zemi, ako možno chápať aj z významu slova “sauna– diera alebo brloh, ktorý je vyhriaty.

sauna vianoce

Hoci sa sauna od prvých drevených domčekov postavených v lese, vykurovaných ohniskami a horúcimi kameňmi
výrazne zmenila, myšlienka sauny ako miesta očisty tela a upokojenia mysle zostala.

Podľa výskumníka Juha Nirkko zo Spoločenstva fínskej literatúry, bola sauna pre Fínov okrem iného aj kostolom,
lekárňou, kúpeľňou a spoločenskou miestnosťou
. Jej popularita je samozrejme tiež prepojená s chladným
podnebím Fínska, kde takýto spôsob zahriatia príde vhod. Vo Fínsku je asi 5,5 milióna ľudí a viac ako 3 milióny sáun.

sauna vianoce

Fínsko je rovnako domovom mnohých vianočných tradícií.
Laponsko je oblasť v severnom Fínsku hojne osídlená sobmi
a je domovom jedného slávneho obyvateľa, Santa Clausa,
alebo ako ho u nás voláme, Ježiška. Na juh od Laponska je
mesto Turku. Každý rok, od polovice štrnásteho storočia
zazvoní zvon mestskej katedrály a prečíta sa Vyhlásenia
Vianočného Pokoja.

 

 

 

 

Ako sauna zapadá do fínskych Vianoc?

Fínske Vianoce začínajú 24. decembra a Štedrý deň je vo Fínsku najdôležitejším dňom Vianočných osláv.
V tento deň sa stavia a zdobí Vianočný stromček a upratuje sa celý dom.

Neskôr, po príprave domu na slávnostnú večeru a ľahkom obede, sa skoro všetci vo Fínsku saunujú. Dnes
to pôsobí ako skvelý spôsob, ako zmierniť napätie pred príchodom vianočných hostí. Vminulosti bola
sauna súčasťou vyššej rituálnej očisty a oslavy života. Sauna bola tradične navštevovaná
pred Vianočnou bohoslužbou v miestnom kostole.

sauna vianoce

Podľa Juha Nirkkoa je vhodnejšie saunovať  sa v popoludňajších hodinách Štedrého dňa, keďže by sa členovia
domácnosti mali vysaunovať
pred tým, ako sa vysaunjú duchovia
. Dodržanie tohto poradia je dôležité
na to, aby sa členovia rodiny vyhli hnevu mŕtvych. Vo fínskych tradíciách dostávali všetci elfovia, trpaslíci a rodinní
zosnulí svoju vlastnú príležitosť na saunovanie.

K ďalším tradíciám patrí nalievanie piva na saunovú pec s cieľom priniesť dobrú úrodu v nasledujúcom roku.
V saune sa rovnako hovorili kúzla a modlitby na dosiahnutie duchovnej očisty spolu s fyzickou. Existuje
staré fínske príslovie, ktoré v preklade hovorí: “V saune by ste sa mali správať, ako by ste boli v kostole.”

 

Zdroj: https://www.tylolife.co.uk/sauna-and-the-traditional-finnish-christmas/