Dodávka strojov

 

SÚŤAŽNÉ PODKLADY

Predmet zákazky:

„Dodávka strojov pre stolársku výrobu FI-SA “

s vvužitím elektronickej aukcie

Tu si môžete stiahnuť detailné informácie vo formáte pdf.