Blog

sauna fisa

Výskumný tím z Fínska priťahuje pozornosť štúdiou, ktorá dokazuje, že pri pravidelnej saune

sa môže môže znížiť riziko infarktu až o 63 percent.

Naše sauny nájdete aj na našom ESHOPE.

sauna fisa

20 rokov vedci sledovali 2.000 mužov stredného veku (42-60 rokov). Počas tohto obdobia bolo jasné, že tí, ktorí saunu používali
pravidelne, mali výrazne nižšie riziko trpieť a umierať na kardiovaskulárne choroby 
rôznych druhov. Účastníci,
ktorí saunu používali,  žiil znateľne dlhšie. Čím viac času strávil človek v saune, tým bol účinok zjavnejší. Štúdia bola vedená
Dr. Jari Laukkanenom, kardiológom z University of Eastern Finland.

– Tento vzťah bol ešte stále silný, aj keď boli ďalšie potenciálne premenné zahrnuté do analýz, hovorí.

 

Mechanizmy vysvetľujúce, prečo má sauna pozitívny vplyv na kardiovaskulárne zdravie, sú stále neznáme pre výskumných
pracovníkov štúdie.

– Bude potrebný ďalší výskum, aby sme túto záležitosť vyšetrili, hovorí Dr. Jari Laukkanen.

 

Dr. Rita Redberg je kardiologička na University of California a redaktorka časopisu, ktorý publikoval štúdiu; JAMA Vnútorné
lekárstvo.

– Vždy som si užívala saunu, ale nemala som tušenie, že zdravotné prínosy sú tak dramatické, hovorí
pre agentúru Reuters.

 

Dr. Rita Redberg zmieňuje relaxáciu a sociálne aspekty saunovania ako faktory s pozitívnym dopadom na zdravie, popri
fyziologických účinkov saunovania.

– Stále ešte nevieme presný dôvod, prečo oddaní fanúšikovia sauny žijú dlhšie, ale tento nový výskum ukazuje, že sauna

chráni srdce veľmi jasne a že čas strávený v saune je dobre vynaložený, hovorí.

 

Zdroj: http://info.tylo.com/en/relaxologyblog/new-research-shows-that-sauna-baths-protect-the-heart